Home

LIPA Group  (LIPA Holding ApS) is family owned and active in developing biogas and biofuel projects across the world based on disruptive technologies utilizing biomasses like cereal straw, wood chips and other 2G biomasses


LIPA Group is via the subsidiary Biofuel Projects ApS focusing on pre and early evelopment including identification, developing and funding new projects with purchase of land, finding partners developing business case and financing/funding.


LIPA Gruppen er stiftet af og ejes af Palle Møldrup Andersen, E-MBA & HD-R efter at have haft stillinger i topledelsen af en række større kendte danske virksomheder.


Jeg har bl.a. haft stillinger som CFO, Økonomidirektør, Operations Director, Finansdirektør m.v. Udover erfaring fra direktionsposter har jeg tillige bred erfaring med bestyrelsesarbejde herunder poster som bestyrelsesformand.


Gennem PMA Virksomhedsrådgivning tilbyder jeg professionelle ydelser som konsulent, interim, bestyrelse, advisory board, gårdråd og som forretningsorienteret sparringspartner. Fokus er på optimering af de økonomiske resultater gennem professionel ledelse og styring af økonomi, processer og udvikling af virksomheden i sin helhed.


Biofuel Project ApS omfatter i et tæt samarbejde med bio-eksperter, der er ejer af patenteret teknologi, udvikling af nye 2G og højtydende biogas-/biofuel-projekter i Danmark og udlandet. Projektudviklingen omfatter identifikation og køb/leje af erhvervsarealer, udvikling af projekter samt fremskaffelse af finasiering af projekterne og samarbejde derom med operationalle og finansielle investorer. Eventuelt medejerskab af disse projekter sker via LIPA Holding ApS.


Mit mål er altid gennem et tæt samarbejde med ledelse, ejere og bestyrelse at opnå de bedste resultater - typisk målt som optimering og forbedring af de økonomiske resultater, udarbejdelse af brugbare strategiplaner, optimerede finansieringsløsninger som tilsammen skal give merværdi for virksomhed og ejere på såvel kort sigt som på langt sigt. Jeg bistår også ledelse og ejere i eksekvering af fastlagte planer og strategier.


Bio-projekterne har som mål at udnytte 2G biomasser til fremstilling af grønne energiformer, der vil medføre meget betydelige CO2 besparelser.


Kontakt mig gerne på telefon +45 2093 0680 eller mail: Palle@lipa.nu for et uforpligtende møde for en drøftelse af, hvordan jeg bedst kan bistå din virksomhed, eller hvis du er interesseret investor i et biogas/biofuel projekt.

FINANS & ØKONOMI

Biogas / Biofuel

Strategi og Forretningsudvikling

STRATEGI proces


Jeg tilbyder sparring og gennemførelse af strategi- proces med ejere, bestyrelse og ledelse. Dokumentation indgår i aftalen. Handlingsplaner og opfølgning på disse kan aftales.

 


BESTYRELSE MV.


Jeg tilbyder deltagelse i bestyrelser, advisory board som formand eller alm. medlem, hvor jeg kan bidrage med mine erfaringer og kompetencer indenfor økonomi, finans, strategi, optimeringer, turnaround og generel ledelse.

CFO opgaver 


Jeg tilbyder sparring om optimering af interne regnskaber, nøgletal og budgetter samt ikke indst strategisk udvikling og ledelse af økonomiområdetVIRKSOMHEDSPROFIL


PMA Virksomhedsrådgivning er et enmandsfirma med særlig kompetence på ledelse, økonomi, finans, strategi, turnaround, optimeringer, processer m.v.


På opgaver uden for egne kompetenceområder kan der efter aftale inddrages specialister til løsning af opgaver.


Specialister kan f.eks. inddrages i forbindelse med køb/salg af virksomhed, rekrutteringer, salg/marketing samt tekniske opgaver i SCM-området.NYHEDER

Opgaver løses indenfor en række brancher - heriblandt industri (plast, metal, møbler, automotive ...), WEB-handel, maritim, service, transport, finans/leasing, bioenergi, grøn energi (sol og vind) m.v.

Her er et lille udvalg på løste opgaver. Kontakt mig gerne for supplerende informationer om løste opgaver, og hvad jeg kan hjælpe dig med.

KONTAKT 

Hesselkrog 8, Mølholm, 7100 Vejle

+45 2093 0680