Home

PMA Virksomhedsrådgivning

Finans, økonomi, strategi, optimering, organisation m.v.


PMA Virksomhedsrådgivning er stiftet af og ejes af Palle Møldrup Andersen, E-MBA & HD-R efter at have haft stillinger i topledelsen af en række større kendte danske virksomheder.


Jeg har bl.a. haft stillinger som CFO, Økonomidirektør, Operations Director, Finansdirektør m.v. Udover erfaring fra direktionsposter har jeg tillige bred erfaring med bestyrelsesarbejde herunder poster som bestyrelsesformand.


Gennem PMA Virksomhedsrådgivning tilbyder jeg professionelle ydelser som konsulent, interim, bestyrelse, advisory board, gårdråd og som forretningsorienteret sparringspartner. Fokus er på optimering af de økonomiske resultater gennem professionel ledelse og styring af økonomi, processer og udvikling af virksomheden i sin helhed.


Mit mål er altid gennem et tæt samarbejde med ledelse, ejere og bestyrelse at opnå de bedste resultater - typisk målt som optimering og forbedring af de økonomiske resultater, udarbejdelse af brugbare strategiplaner, optimerede finansieringsløsninger som tilsammen skal give merværdi for virksomhed og ejere på såvel kort sigt som på langt sigt. Jeg bistår også ledelse og ejere i eksekvering af fastlagte planer og strategier.


Kontakt mig gerne på telefon +45 2093 0680 eller mail: Palle@lipa.nu for et uforpligtende møde for en drøftelse af, hvordan jeg bedst kan bistå din virksomhed.

PMA Virksomhedsrådgivnings ydelser

STRATEGI proces


Jeg tilbyder sparring og gennemførelse af strategi- proces med ejere, bestyrelse og ledelse. Dokumentation indgår i aftalen. Handlingsplaner og opfølgning på disse kan aftales.

Der aftales fast pris eller pris efter medgået tid. 


BESTYRELSE MV.


Jeg tilbyder deltagelse i bestyrelser, advisory board, Gårdråd som formand eller alm. medlem, hvor jeg kan bidrage med mine erfaringer og kompetencer indenfor økonomi, finans, strategi, optimeringer, turnaround og generel ledelse. Pris aftales individuelt.


TJEK af INTERNT REGNSKAB


Jeg tilbyder sparring om optimering af interne regnskaber, nøgletal og budgetter.

FAST PRIS kr. 8.950 + m. for gennemsyn og råd til forbedring. Hvis flere selskaber, koncern og ekstra opgaver aftales pris individuelt.


VIRKSOMHEDSPROFIL


PMA Virksomhedsrådgivning er et enmandsfirma med særlig kompetence på ledelse, økonomi, finans, strategi, turnaround, optimeringer, processer m.v.


På opgaver uden for egne kompetenceområder kan der efter aftale inddrages specialister til løsning af opgaver.


Specialister kan f.eks. inddrages i forbindelse med køb/salg af virksomhed, rekrutteringer, salg/marketing samt tekniske opgaver i SCM-området.NYHEDER

Opgaver løses indenfor en række brancher - heriblandt industri (plast, metal, møbler, automotive ...), WEB-handel, maritim, service, transport, finans/leasing, bioenergi, grøn energi (sol og vind) m.v.

Her er et lille udvalg på løste opgaver. Kontakt mig gerne for supplerende informationer om løste opgaver, og hvad jeg kan hjælpe dig med.

Oktober 2019


TRANSFER PRICING PROJEKT

Projektet er gennemført og overdraget til virksomheden. Opgaven omfattede definition samt beskrivelsesarbejde herunder procesbeskrivelser ved omlægning af TP-setup i en stor dansk koncern med 17 udenlandske enheder heraf 5 fabrikker.


Maj 2019


FORRETNINGSPLAN FOR KAPITALFREMSKAFFELSE


Virksomhed i den maritime branche søgte ny kapital. Strategi inklusiv markedsanalyse samt intern analyse gennemført sammen med udarbejdelse af økonomiske prognoser og potentielle finansieringsmodeller.


Oktober 2020


INTERIM LEDER (De facto direktør)

En bank modtager ikke de aftalte månedsregnskaber, og kassekreditten er trukket højt op. Jeg indsættes som ressourceperson til udarbejdelse af et 12-mdrs. budget - der er kort respit til aflevering. Opgaven løses i samarbejde med ejer/direktør for selskabet. Bearbejdning af talmateriale til budgettet vurderes, og der synes at være manglende sammenhænge mellem bogførte værdier og opgjorte resultater, som er afgørende for budgetgrundlaget. Undersøgelser viser, at virksomheden er i økonomiske problemer. Der indgives begæring om rekonstruktion og senere om konkurs. 

Læring: Bank og virksomheder; vær meget opmærksom på at få de aftalte perioderegnskaber udarbejdet og indsendt. Tro ikke altid på gode ord - tallene "lyver" sjældent, så det anbefales at tage fat om problemer og udfordringer i rette tid.

KONTAKT 

Hesselkrog 8, Mølholm, 7100 Vejle

+45 2093 0680